z Kuran'da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri | En iyi Hediye Fikirleri

Kuran'da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Önce gebelik haberi, şimdi ise bebeğinizin cinsiyetini öğrendiniz. Mutluluktan ayaklarınız yere basmıyor o kadar mutlusunuz. Şimdi ise sıra, Ona güzel bir isim seçmeye geldi. Bebeğinize vereceğiniz isim çok önemlidir. Çünkü bebeğinize vereceğiniz ismi bir ömür taşıyacak. Hem bebeğinize vereceğiniz ismin güzel anlamlar içermesini, hem de Kuran'da geçen isimlerden bir tanesi olmasını düşünüyorsunuz. O halde bu yazımız tam da size göre. Bu yazımızda Kuran-ı Kerim'de geçen isimleri ve bu isimlerin anlamlarını vereceğiz. Hem Kuran'da geçen isimler, hem de bu isimlerin ne anlama geldiğini bu yazımızda kolaylıkla görebileceksiniz. Öncelikle bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almanızı diliyoruz. Allah analı - babalı büyütsün İnşallah! İsmi ile yaşasın. Hadi o zaman hemen Kuranda geçen isimler nelermiş A - Z 'ye alfabetik olarak birlikte göz atalım.

Adem: Dini inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan

Ahmet: 1. Anlamı: Allah'a şükreden. & 2. Anlamı: Övülmeye layık, övülen.

Ali: 1. Anlamı: Yüce, ulu, yüksek. & 2. Anlamı: Orun bakımından en üstün.

Amine: Korkusuz, gözüpek.

Aziz: 1. Anlamı: Ermiş, eren. & 2. Anlamı: Sevgide üstün tutulan.

Baki: 1. Anlamı: Sürekli.& 2. Anlamı: Bir şeyden artan miktar.Üçüncü Anlamı:  Öteki.

Berra: 1. Anlamı: Hayırsever. & 2. Anlamı: Bereket ve bolluk getiren.

Beyza: 1. Anlamı: Temiz, pak. & 2. Anlamı: Çok beyaz, ak. Üçüncü Anlamı:  Günahtan arınmış.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Burhan: Kanıt, delil, ispat.

Büşra: 1. Anlamı: Müjde, sevinçli ve beklenen haber. & 2. Anlamı: Acele, hızlı.

Cahit: Elinden geldiği kadar çabalayan, azmeden.

Celal: 1. Anlamı: Öfke, sinir. & 2. Anlamı: Büyüklük, yücelik. Üçüncü Anlamı:  Allah'ın büyüklük ifade eden sıfatları.

Celil: Büyük, ulu.

Cem: 1. Anlamı: Toplama, derleme. & 2. Anlamı: Hükümdar, sultan. Üçüncü Anlamı:  Hem Büyük İskender'in hem de Hz. Süleyman'ın lakabı.

Cezmi: 1. Anlamı: Cezm hakkında. & 2. Anlamı: Kesin karar ve niyetlerle alakalı.

Cihat: Din, İslam uğruna düşmanla savaşma.

Dilaver: Yiğit, yürekli.

Duha: 1. Anlamı: Kuşluk vakti. & 2. Anlamı: Kur'an-I Kerim'de sure.

Ebrar: 1. Anlamı: İyi huylu. & 2. Anlamı: Dürüst. Üçüncü Anlamı:  İyi ve salih kul.

Ecrin: 1. Anlamı: Sevap. & 2. Anlamı: Allah tarafından verilen hediye

Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek, hedef

Emin: 1. Anlamı: İnanılır, güvenilir. & 2. Anlamı: Sakıncasız, tehlikesiz. Üçüncü Anlamı:  Kuşkusu olmayan.

Emir: 1. Anlamı: Buyruk, komut. & 2. Anlamı: Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. Üçüncü Anlamı:  Prens, şehzade.

Ensar: Yardımcılar, koruyucular.

Esila: İkindi sonrası

Eslem: 1. Anlamı: Günahsız ve dinen değerli kişi. & 2. Anlamı: Allah'a teslim olan.

Esra: 1. Anlamı: Karanlıkta yol gösteren, aydınlatan. & 2. Anlamı: Hızlı, çabuk.

Evla: Daha iyi, yeğ, önde gelen.

Eymen: 1. Anlamı: Daha uğurlu, daha bereketli.& 2. Anlamı: Sağ tarafta olan.

Eyüp: 1. Anlamı: Çok ıstırap çeken kimse.& 2. Anlamı: Kuran’da adı geçen ve "sabırlı insan" örneği olarak gösterilen peygamber.

Fatih: 1. Anlamı: Fetheden, zafer kazanan. & 2. Anlamı: Açan, kapılar açan. Üçüncü Anlamı:  Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.

Fazilet: Erdem.

Ferda: 1. Anlamı: Yarın. & 2. Anlamı: Gelecek. Üçüncü Anlamı:  Öbür dünya, ahiret.

Feyyaz: 1. Anlamı: Bereket ve bolluk veren. & 2. Anlamı: Allah.

Furkan: 1. Anlamı: Doğru ile yanlışı ayırt edebilen.

Füruzan: Parlayan, parlak

Gamze: 1. Anlamı: Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan özellikle güldüklerinde daha iyi görülen küçük çukur. & 2. Anlamı: Yan bakış, göz süzme.

Gani: 1. Anlamı: Zengin, varlıklı. & 2. Anlamı: Bol. Üçüncü Anlamı:  Allah adlarındandır.

Gazi: 1. Anlamı: Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. & 2. Anlamı: Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.

Halim: 1. Anlamı: Yumuşak huylu, sert olmayan. & 2. Anlamı: Allah’ın adlarındandır.

Hasan: 1. Anlamı: Güzel ve iyi olan. & 2. Anlamı: Güzel sevgili. Üçüncü Anlamı:  Güzel ve hayırlı iş.

Havva: Dini inanışlara göre dünya üzerindeki ilk kadın, Havva Ana.

Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.

Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.

Huri: 1. Anlamı: Cennet kızı. & 2. Anlamı: Sevgili. Üçüncü Anlamı:  Çok güzel kadın.

İhsan: 1. Anlamı: İyilik etme, iyilik. & 2. Anlamı: Bağış, bağışlama. Üçüncü Anlamı:  Bağışlanan şey.

İmran: 1. Anlamı: Evine bağlı, evcimen. & 2. Anlamı: Hz. Meryem'in babasının adı.

İnşirah: 1. Anlamı: Açıklık, ferahlık, rahatlık. & 2. Anlamı: Kur'an-I Kerim'de bir sure.

İsra: 1. Anlamı: Yürütme. & 2. Anlamı: Aydınlatma. Üçüncü Anlamı:  Miraç gecesi. 4. Kur'an-I Kerim'de bir sure.

Kader: 1. Anlamı: Alın yazısı, yazgı. & 2. Anlamı: Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kadir: 1. Anlamı: Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. & 2. Anlamı: Değer, onur, kıymet, şeref.Üçüncü Anlamı:  Allah’ın adlarındandır.

Kamer: Ay.

Kazım: Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

Kerem: 1. Anlamı: Soyluluk. & 2. Anlamı: Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kerim: 1. Anlamı: Cömert, eli açık. & 2. Anlamı: Ulu, büyük.

Kevser: 1. Anlamı: Cennette bir havuzun adı. & 2. Anlamı: Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. Üçüncü Anlamı:  Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.

Korkut: 1. Anlamı: Büyük dolu tanesi. & 2. Anlamı: Cin, şeytan gibi hayali yaratıklar. Üçüncü Anlamı:  Korkusuz, yavuz, heybetli.

Kübra: Çok büyük, daha büyük, en büyük.

Lokman: Doğru ve adaletli davranan kimse.

Melike: 1. Anlamı: Kadın hükümdar.& 2. Anlamı: Padişah karısı.

Merve: 1. Anlamı: Mekke'de dağ. & 2. Anlamı: Yüksek. Üçüncü Anlamı:  Çakıl taşı.

Meryem: 1. Anlamı: Hz. İsa'nın annesinin ismi. & 2. Anlamı: İbadete düşkün kişi.

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Meva: 1. Anlamı: Yurt, memleket. & 2. Anlamı: Sığınılacak, güvenilir yer.

Miraç: 1. Anlamı: Yükselme, çıkma. & 2. Anlamı: Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Mümin: 1. Anlamı: İnançlı, iman eden. & 2. Anlamı: Müslüman.

Mümtaz: 1. Anlamı: Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. & 2. Anlamı: Seçkin.

Münteha: Son, sonuç.

Nisa: 1. Anlamı: Kadın.& 2. Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

Nur: 1. Anlamı: Aydınlık, ışık, parıltı. & 2. Anlamı: Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. Üçüncü Anlamı:  Kur´an-ı Kerim.

Osman: 1. Anlamı: Bir kuş veya ejderha. & 2. Anlamı: Osmanlı Devleti'nin kurucusu; Osman Gazi.

Rahim: 1. Anlamı: Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. & 2. Anlamı: Tanrı´nın adlarından.

Rahman: 1. Anlamı: Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. & 2. Anlamı: Tanrı’nın adlarından.

Ramazan: 1. Anlamı: Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. & 2. Anlamı: Bu ayda doğanlara verilen ad.

Resul: 1. Anlamı: Elçi. & 2. Anlamı: Peygamber.

Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.

Rüya: 1. Anlamı: Düş. & 2. Anlamı: Hayal, umut.

Sacide: Secde eden.

Sacit: Secde eden.

Safa: 1.Endişeden uzaklık, ferah, rahat. & 2. Anlamı: Saflık, berraklık.

Salih: Dinin emir ve yasaklarına uyan.

Talha: 1. Anlamı: Cennette yeri olan. & 2. Anlamı: Cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

Tuba: 1. Anlamı: Güzellik, iyilik, hoşluk. & 2. Anlamı: Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhi ağaç

Tufan: 1. Anlamı: Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur.& 2. Anlamı: Şiddetli yağmur.

Uçar: 1.Uçucu, uçan. & 2. Anlamı: Özgür.

Vera: Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Yavuz: 1. Anlamı: İyi, güzel. & 2. Anlamı: Mert, cesur. Üçüncü Anlamı:  Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Zehra: 1. Anlamı: Ay kadar parlak, beyaz. & 2. Anlamı: Süslü, bezeli, güzel.


Yorum Gönder

 
Top